wordt vriend     wordt vrijwilliger

 

HOME      PRACTISCH      PROGRAMMA      CONTACT      PARTNERS      SPONSORS

 

 


18:30-20:00
DE BEREN GIEREN
20:30-22:00
LILLY JOEL



18:00 - 20:00
PATRICK DE GROOTE - CHRIS JORIS - PAUL VAN GYSEGEM
20:30 - 22:00
IN MEMORIAM GLOBAL VILLAGE ft. XU FENGXIA



12:00 - 14:00
WANDJINA
19:00 - 20:00
STEIGER
20:45 - 22:00
JORGY ROSSY VIBRATION QUINTET ft. MARK TURNER, AL FOSTER



12:00 - 14:00
MOKER
17:00 - 18:30
RODRIGO FUENTEALBA invites PHILIPP WEIES & TSUBASA HORI
18:30 - 20:00
LLOP
20:00 - 22:00
OSAMA ABDULRASOL  'Bidaye - Building Bridges'



12:00 - 14:00
PAUL VAN GYSEGEM TRIO
15:00 - 17:00
KLANKENBOS ft. BASSSS
17:00 - 18:30
HAMSTER AXIS & MARCEL VANTHILT
18:30 - 20:00
SAL LA ROCCA QUARTET
20:00 - 22:00
SAMUEL BLASER TRIO



12:00 - 14:00
3/4 PEACE
14:00 - 15:00
RUBEN MACHTELINCKX & KARL VAN DEUN
15:00 - 17:00
SOLO
at different spots in the park

16:30 - 18:00
BRUNO DE GROOTE / BEN FAES DUO
18:00 - 19:30
BARDO
19:30 - 22:00
PRAED

 

Donderdag 1 juni, 18:00 - 20:00,
PATRICK DE GROOTE - CHRIS JORIS - PAUL VAN GYSEGEM

an el NEGOCITO Records release concert - world premiere
---------------------------------------------------------------------------------

(NL)
Een wonderbare reis met 3 gezellen Paul, Chris en Patrick. Tegendraads, scherp aan de wind zeilen ze naar de zon. Duizend klankflarden vullen de hemel met nieuwe geluiden, tekens en eeuwige gebaren.

Het free jazz parcours van Paul Van Gysegem start vroeg in de jaren '60. Hij is een protagonist. Patrick De Groote vervoegt zijn groep als eerste free jazz trompettist in België juist 50 jaar geleden. Doorheen een traject van musiceren en organiseren van jazz concerten en festivals beleven ze een avontuur van vroege free jazz tot hedendaagse vrije improvisatie, bestand tegen de tand des tijds, ……

Percussionist en pianist Chris Joris behoort tot de top-percussionisten in ons land. Hij vormt de "perfect match" met de twee veteranen voor dit CD-project waarin in vier trio-stukken en vijf duo's voortdurend de grenzen worden afgetast.

Door de sobere opstelling en hedendaagse horizontale manier van vertellen brengt de combinatie van fijnzinnige contrabas en rauwe trompet samen met de wisselende klankkleur van de percussie of piano levende "gesprekken" in dit trio. Ze getuigen van een continue alertheid met spanning en ontspanning, gevarieerde schakeringen van gemoed, bewegingen, tijd en ruimte, taal en animo. De luisteraar bladert door een plastisch schetsboek van klanktekeningen."

(ENG)
A wonderful trip with 3 companions Paul, Chris and Patrick. Against the grain, sharp to the wind, they sail towards the sun. A thousand sound patches fill the sky with new noises, signs and eternal gestures.

The free jazz trail by Paul Van Gysegem starts early in the 1960s. He is a protagonist. Patrick De Groote joins his group as the first free jazz trumpeter in Belgium just 50 years ago. Through a process of creating music and organizing jazz concerts and festivals they experience an adventure from early free jazz to contemporary free improvisation, resistant to the ravages of time, ... ...

Percussionist and pianist Chris Joris belongs among the top-percussionists in our country. He is the "perfect match" with the two veterans for this CD project in which they in four trio-pieces and five duos continuously scan the bounds.

Through a sober line-up and contemporary horizontal way of communicating, the combination of a subtle double bass and raw trumpet along with the rich timbre of the percussion or piano, brings captivating "conversations" in this trio. They bear witness to a continuous alertness with tension and relief, varied shades of emotions, moves, time and space, language and soul. The listener browses through a plastic sketchbook of sound drawings. "

 

PATRICK DE GROOTE trumpet & flugelhorn
PAUL VAN GYSEGEM double bass
CHRIS JORIS drums, percussion & piano

 

photo Patrick by Guy Van De Poel
photo Chris by Erwin Van Rillaer
photo Paul by Cees van de Ven

 

 

                    site & logo: made by MNDesign 2017
                    
 poster artwork copyright of Laurens Teerlinck 2017
                    
a Q'Onda? vzw production