friend       volunteer 

 

 

 

 

 

 HOME        PRACTISCH        PROGRAMMA        CONTACT        PARTNERS        SPONSORS 

 

 


12:30-14:00
DEBAISIEUX / MARIS / PETIT / LANAU
18:00-20:00
G A B B R O
20:00-22:00
SPOKEN SAXOPHONE QUARTET + 212:30-14:00
KROMMEKEER
18:00-20:00
WILLEMS - FUENTEALBA
20:00-22:00
DON KAPOT12:30 - 14:00
JUUL
17:00-18:30
WINTERREISE
18:30-20:00
WHEELS
20:30-22:00
NAKED WOLF12:30 - 14:00
ERIK VERMEULEN TRIO
14:30-18:30
SOLO's
GIOVANNI BARCELLA
AUGUSTO PIRODDA
INDRE JURGELEVICIUTE
OSAMA ABDULRASOL

18:30-20:00
AUGUSTO PIRODDA QUARTET
20:30-22:00
BACKBACK12:30 - 14:00
SCHIFFER / DENECKERE
14:30-18:30
DUO's
VITKOVA / MALFLIET
SUZUKI / VAN GYSEGEM
SIEDL / CAO
SERRIES / TAYLOR

18:30-20:00
THE SINGING PAINTERS MEET CARVER & HORN
20:30-22:00
BARCELLA / PAWLOWSKI


 

Donderdag 31 mei, 12:00 - 14:00,
KROMMEKEER

een el NEGOCITO Records release
---------------------------------------------------------------------------------

(NL)
Krommekeer, een kleine veldweg in Meerbeke, Waar Bart opgroeide en terugkeerde met Lode om ditduo leven in te blazen. Ze spelen nummers die Bart door de jaren heen bij elkaar sprokkelde, residu van de meest verscheidene projecten. Krommekeer is ook een mooie metafoor voor deze muziek: restanten van een hobbelig parcours van verschillende probeersels en projecten waarvoor continu nieuwe nummers werden geschreven.

De duo formule is de meest tactiele, met meest open structuur, daar houdt Bart wel van. Nummers worden gedissecteerd tot op het skelet, enkel het meest typerende blijft over: een melodie, een ritmisch patroon, een emotie, deze zijn leiddraad voor interactie tussen trompet en cello, een combinatie die niet zo voor de hand ligt, maar een onuitputtelijke rijkdom aan klankkleur en geluidstextuur genereert die zo anders is door het 'fluistervolume' waarmee dit tot stand komt. Bart vertelt: "Ik kan spreken, zuchten, prevelen in m'n instrument: het kleinste geluid (zelfs de mechanische 'tiks' van m'n pistons..vooral de middelste) wordt wezenlijk deel van de muziek. Ik ben zowiezo geen bravour eblazer, maar een trompettist van krakende noten, zuchtende, ploffend aanzetten, fluisterende Klanken, ik heb ze allemaal geintegreerd in m'n verhaal."

Cello is een perfect tegengewicht; Lode beheerst de Kleinste nuances op zijn instrument als geen ander en ondrlijnt zo mee het verhaal van de trompet. Een dialoog over kleine eenvoudige dingen des levens.

(ENG)
Krommekeer, a small field road in Meerbeke, where Bart grew up and returned with Lode to give this duo a birth. They play songs that Bart gathered through the years, the residue of the most diverse projects. Krommekeer is also a nice metaphor for this music: remnants of a bumpy course of various experiments and projects for which new songs were continuously being written.

The duo formula is the most tactile, with the most open structure, Bart likes that. Numbers are dissected to the skeleton, only the most typical remains: a melody, a rhythmic pattern, an emotion, these are the guideline for interaction between trumpet and cello, a combination that is not so obvious, but an inexhaustible wealth of sound color and sound texture that is so different by the 'whisper volume' with which this is created. Bart says: "I can speak, sigh, murmur in my instrument: the smallest sound (even the mechanical 'tiks' of my pistons, especially the middle ones) becomes an essential part of the music, I am not a bravado anyway. eblazer, but a trumpeter of creaking notes, sighing, pounding, whispering Sounds, I've integrated them all in my story. "

Cello is a perfect counterweight; Lode has mastered the Smallest nuances on his instrument like no other and unravels the story of the trumpet. A dialogue about small simple things of life.

 

BART MARIS trumpet
LODE VERCAMPT cello

 

photo by ...

 

 

                    site & logo: made by MNDesign 2017
                    
 poster artwork copyright of Laurens Teerlinck 2017
                    
a Q'Onda? vzw production