friend       volunteer 

 

 

 

 

 

 HOME        PRACTISCH        PROGRAMMA        CONTACT        PARTNERS        SPONSORS 

 

 


12:30-14:00
DEBAISIEUX / MARIS / PETIT / LANAU
18:00-20:00
G A B B R O
20:00-22:00
SPOKEN SAXOPHONE QUARTET + 212:30-14:00
KROMMEKEER
18:00-20:00
WILLEMS - FUENTEALBA
20:00-22:00
DON KAPOT12:30 - 14:00
JUUL
17:00-18:30
WINTERREISE
18:30-20:00
WHEELS
20:30-22:00
NAKED WOLF12:30 - 14:00
ERIK VERMEULEN TRIO
14:30-18:30
SOLO's
GIOVANNI BARCELLA
AUGUSTO PIRODDA
INDRE JURGELEVICIUTE
OSAMA ABDULRASOL

18:30-20:00
AUGUSTO PIRODDA QUARTET
20:30-22:00
BACKBACK12:30 - 14:00
SCHIFFER / DENECKERE
14:30-18:30
DUO's
VITKOVA / MALFLIET
SUZUKI / VAN GYSEGEM
SIEDL / CAO
SERRIES / TAYLOR

18:30-20:00
THE SINGING PAINTERS MEET CARVER & HORN
20:30-22:00
BARCELLA / PAWLOWSKI


 

Zondag 3 juni, 12:00 - 14:00, podium
GUIDO SCHIFFER - BRUNO DENECKERE

---------------------------------------------------------------------------------

(NL)
Tussen de mannelijke singer-songwriters zijn er enkele die je er zo op het gehoor kan uitpikken aangetrokken door de warmte in hun stem. Townes Van Zandt, Steve Earle, Warren Zevon, Leonard Cohen en Sixto Rodriguez zitten in dat rijtje, maar ook de Gentenaar Bruno Deneckere. Zijn licht raspende stem, een vermenging van honing en cichorei, brengt in alle melodische schoonheid zijn zelfgeschreven lyrische songs tot leven.
Hij was de frontman van de rockgroep The Pink Flowers (1986-1995), een band die tot de zes van Gent wordt gerekend (samen met onder andere Gorky). Na het uiteenvallen van The Pink Flowers speelde hij een tijd samen met o.a. Lieven Tavernier, Derek, ... . Zijn muziek vindt haar oorsprong in country en americana.

Guido Schiffer heeft een staat van dienst als componist en/of uitvoerend muzikant die gaat van variété over musical tot theater- (Blauw vier, KVS, NTG, Arca, Taptoe, De Vieze Gasten, Brecht eisler koor, Tom Lanoye , ....), kinder- en filmmuziek en is ook de leider van wandelorkest Café Marché en de oprichter van de wereldgroep Les Banquets Nomades en Pablo & Co. Maar rocken als de beesten is hem natuurlijk ook niet vreemd.

Vorige encounters bewezen dat Guido niet veel moeite heeft zich in te leven in de wereld van Bruno. Deze twee al op elkaar ingestelde zielen gaan ongetwijfeld weer het beste van zichzelf geven!

(ENG)
Among the male singer-songwriters, there are some that you can pick out on the audience so attracted by the warmth in their voices. Townes Van Zandt, Steve Earle, Warren Zevon, Leonard Cohen and Sixto Rodriguez are in that list, but also the Gentenaar Bruno Deneckere. His slightly raspy voice, a mix of honey and chicory, brings to life his self-written lyrical songs in all melodic beauty. He was the frontman of the rock group The Pink Flowers (1986-1995), a band that is counted among the six of Ghent (together with, among others, Gorky). After the breakup of The Pink Flowers, he played a time together with, among others, Lieven Tavernier, Derek, .... His music finds its origin in country and americana.

Guido Schiffer has a track record as a composer and / or performing musician who goes from variety to musical theater (Blue four, KVS, NTG, Arca, Tattoo, De Vieze Gasten, Brecht eisler choir, Tom Lanoye, ...). ), children's and film music and is also the leader of the pedestrian band Café Marché and the founder of the world group Les Banquets Nomades and Pablo & Co. But rocking like the animals is not strange to him either.

Previous encounters proved that Guido does not have much difficulty in being involved in the world of Bruno. These two already aligned souls will undoubtedly give the best of themselves!

 

GUIDO SCHIFFER violin
BRUNO DENECKERE guitar & voice

 

photo by ...

 

 

                    site & logo: made by MNDesign 2017
                    
 poster artwork copyright of Laurens Teerlinck 2017
                    
a Q'Onda? vzw production